Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikat przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018

 

 

Szanowni Rodzice.

Zbliża się początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wakacji dobiega końca. W nowym roku szkolnym  czeka nas wiele zmian systemowych i organizacyjnych. Jestem pewien, że uda nam się przejść przez ten trudny okres  w sposób umożliwiający realizację naszych marzeń i ambicji. Liczę na owocną współpracę  ze strony Państwa, deklarując jednocześnie, otwartość na sugestie i uwagi  oraz dbałość o najlepszy rozwój „ naszych dzieci”.

W dniu 21.08.2017 r. Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk powierzył mi pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego od dnia 1września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. W poczuciu odpowiedzialności za właściwą organizację pracy szkoły chcę przedstawić harmonogram wydarzeń inaugurujących nowy 2017/2018 rok szkolny.

I tak:

  • W  dniu 28.08.2017 r. o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie  dla rodziców   klas 7.
  • W  dniu 29.08.2017 r. o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie  dla rodziców   klas 1.
  • W  dniu 29.08.2017 r. o godz. 17.30 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie  dla rodziców   klas 4.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 4.09.2017 r. , w dniu inauguracji nowego roku szkolnego uroczystości szkolne odbędą się wg następującego harmonogramu:

  • Godz. 8.00 Msza Św. dla klas 4-7  SP i 2-3 GIM . Po Mszy Św. uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej. Po tej części uroczystości  uczniowie, rodzice i wychowawcy przejdą do swoich klas  w celu spotkania organizacyjnego.
  • Godz. 10.00 Msza Św. dla klas 0-3 SP . Po Mszy Św. uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej. Po tej części uroczystości  uczniowie, rodzice i wychowawcy przejdą do swoich klas  w celu spotkania organizacyjnego.

 

Zebrania rodziców poszczególnych klas  z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi odbędą się w drugim tygodniu pracy szkoły. Dokładne terminy oraz miejsca spotkań zostaną przesłane osobnym komunikatem.

 

                      Ze szkolnym pozdrowieniem

                   Do zobaczenia

                    Maciej Wawrzaszek

                    p.o. Dyrektora Szkoły