Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Patron

Patron

Artykuły

Patron

2016-07-16

młody Paderewski

ur.18 listopada 1860, Kuryłówka na Podolu,zm.29 czerwca1941 w Nowym Jorku,

pianista, kompozytor, polityk, działacz społeczny;

1872-1878 studiował grę na fortepianie w Instytucie Muzycznym Warszawskim;

1876 odbył podróż koncertową po prowincjonalnych miastach Rosji;

1878 podjął prace nauczyciela w Instytucie Muzycznym Warszawskim, rozwijając również działalność koncertową i kompozytorską;

dzięki przyjaźni i pomocy H. Modrzejewskiej kontynuował studia kompozytorskie w Berlinie 1881 oraz pianistyczne w Wiedniu 1884;

1885 został mianowany profesorem konserwatorium w Strasburgu;

1891-92 odbył pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych;

1896 zamieszkał w Morges (Szwajcaria),

1913 osiadł w Stanach Zjednoczonych: zyskał sławę jednego z najwybitniejszych pianistów świata;

1936 wystąpił w filmie L. Mendesa „Sonata księżycowa”; w twórczości kompozytorskiej, utrzymanej w stylistyce neoromantycznej hołdował klasycznym formom, nawiązywał do polskiej muzyki ludowej, stosował niekiedy archaizacje( Menuet G - dur na fortepian);

Ważniejsze utwory: Symfonia h - moll (1907),Koncert fortepianowy a-moll (1888),Fantazja polska na fortepian i orkiestrę(1893),utwory fortepianowe, m.in. Humoreski koncertowe (ze znanym Krakowiakiem fantastycznym), pieśni solowe, opera Manru wystawiona w 1901 w Berlinie; 1935-1940 współredaktor wydania Dziel wszystkich Chopina.

Działalność polityczną i społeczną rozpoczął przed I wojną światowa podejmując akcje na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości; wspierał finansowo wielu artystów liczne przedsięwzięcia m.in. 1898 ufundował konkurs kompozytorski w Dreźnie,1910 ufundował Pomnik Grunwaldzki w Krakowie w 500 lecie bitwy pod Grunwaldem, po wybuchu I wojny światowej założył razem z H. Sienkiewiczem Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny siedziba w Vevey (Szwajcaria) i Polish Relief Fund w Londynie;

1917-1918 reprezentował w USA paryski Komitet Narodowy Polski;

1918 wrócił do kraju;

1919 premier i minister spraw zagranicznych; jako przedstawiciel Polski podpisał wersalski traktat pokojowy;

1920-1921 delegat Polski przy Lidze Narodów;

1936 jeden z inicjatorów Frontu Morges;

od 1940 przewodniczący Rady Narodowej we Francji, ,a następnie w Londynie;

Zmarł w USA, prochy w 1992 sprowadzono do Polski spoczęły w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie.

stary Paderewski

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne”.

 

Sztandar naszego gimnazjum

 

 Źródło: Historia Polski,t.11 Polska 1831-1939, Biblioteka Gazety Wyborczej, strona 511, 512.

Źródło: Ignacy Jan Paderewski, Pamiętniki, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1986, strona 174.

 
 
 
 
Czytaj więcej o: Patron