Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Socrates

Artykuły

Socrates 2004-2007

2016-07-18

W latach 2004-2007 nasze gimnazjum współpracowało z następującymi szkołami:
 
I.E.S. Valdebernardo
c/ Indalencia Prieto 7
Madrid 28032
Hiszpania

 

St. Ciaran`s High School
5 Tullybrynn Rd
Dungannon, BT 70 2 LY
Co Tyrone
Irlandia Północna

 

Telsiu V. Boriseviciaus
Katalikiskoji Gimnazja
Telsiai, Dziugo 6
Litwa

 

Oto podsumowanie tamtego projektu:

Pierwszy rok pracy rozpoczął się od wizyty roboczej w Madrycie, w czasie której przedyskutowano i ustalono szczegóły i sposób realizacji projektu w roku szkolnym 2004 – 2005. Ustalono sposób zbierania informacji i materiałów, tworzenie konkretnych produktów projektu, sposób ich prezentacji i wymiany. Rozmawialiśmy również na temat przepływu informacji i ewaluacji projektu.

 
Tematem przewodnim pierwszego roku projektu zostały różne aspekty życia codziennego.

 
Wizyta zatem była bardzo pracowita, ponieważ poznawaliśmy się i budowaliśmy podwaliny pod trzyletnia współpracę. Mimo wytężonej pracy uczestnicy spotkania znaleźli czas na prezentację pieśni i tańców narodowych Hiszpanii, Polski, Litwy i Irlandii.

 
W listopadzie, jak co roku, Nasza Szkoła uczestniczyła w międzynarodowym Tygodniu Comeniusa. Prezentacja Naszej Szkoły była poświecona osiągnięciom i efektom pracy w poprzednim projekcie, jak również planom i partnerom związanym z nowym projektem. Najważniejszym elementem naszej prezentacji była nagroda – wyróżnienie EUROPRODUKT w kategorii Szkolna Inicjatywa Edukacyjna, które otrzymaliśmy jako jedna z dwóch szkół z Częstochowy i powiatu.

 
Później nastąpiła wytężona praca. Rozmawialiśmy z uczniami na temat realizacji projektu, stworzyliśmy zespoły odpowiedzialne za przygotowanie materiałów związanych z realizacją projektu. Komunikowaliśmy się z partnerami, by na bieżąco koordynować pracę, rozwiewać wszelkie wątpliwości.

 
Efektem pracy w naszej szkole były różnorodne albumy, plakaty, prezentacje multimedialne przedstawiające życie codzienne Polaków, specyfikę kulturową Polski i różnice regionalne naszego kraju. Całość pracy została zebrana w książce – albumie, zawierającym najciekawsze, najoryginalniejsze prace uczniów.

 
Pierwszy rok pracy to również słowa piosenki, mającej być hymnem projektu, które zostały opracowane we współpracy ze wszystkim szkołami. Postanowiliśmy, że w drugim roku zostanie stworzona do niej muzyka tak, by w trzeci rok wejść z pieśnią na ustach.

 
Finał pracy nastąpił na Litwie, gdzie zaprezentowano i wymieniono się produktami przygotowanymi przez uczniów, dokonano ewaluacji projektu i zaplanowano pracę na rok szkolny 2005/2006.

 
Drugi rok realizacji projektu odbywał się pod hasłem – Nasz wkład w kulturę europejską. Podobnie jak wcześniej zostały stworzone zespoły, robocze, przedzielono im konkretne zadania. Pierwszym, z którym musieli się zmierzyć było przygotowanie wizyty młodzieży ze szkoły na Litwie. Przyczyniła się ona do bliższego poznania i nawiązania przyjaźni między uczniami, posłużyła bezpośredniemu poznaniu polskiej kultury, obyczajów i życia codziennego przez naszych gości.

 
Swoje osiągnięcia i efekty pracy prezentowaliśmy w listopadzie w Dniu Comeniusa. Dzieliliśmy się tam wiedzą i umiejętnościami z innymi szkołami z miasta i okolicy.

 
Podsumowanie pracy nastąpiło w Irlandii, gdzie każda ze szkół zaprezentowała efekty swoje całorocznej, wytężonej pracy. Nagrano również ostateczną wersję piosenki projektu. Produktami końcowymi były albumy, plakaty, ulotki, mapy i prezentacje multimedialne ukazujące regionalną i kulturową różnorodność, interesujące miejsca historyczne, przyrodnicze stanowiące spuściznę narodową krajów partnerskich.

 
Trzeci rok realizacji projektu upłynął pod hasłem: Ja – młody Europejczyk. Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie przygotowywali albumy, prezentacje, itp. Opracowano również program artystyczny zawierający elementy tańców ludowych i narodowych piosenki oraz przedstawienie teatralne w języku angielskim.

 
W czerwcu 2007 roku odbyła się wizyta studyjna w naszej szkole, podsumowująca trzy lata projektu. Z wizyty tej na uwagę zasługuje prezentacja szkoły litewskiej, która przywiozła kilkanaście prac plastycznych przygotowanych przez ich uczniów, prezentujących wysoki poziom artystyczny. Prace te zostały sprezentowane naszej szkole.

 
Trzy lata realizacji projektu były czasem wytężonej pracy, wymagającej zaangażowania się wszystkich uczniów i nauczycieli w naszej szkole. Pozwoliła ona wzbogacić wiedzę i rozwinąć umiejętności naszych podopiecznych. Dała im możliwość poznania innych kultur, nawiązania znajomości i przyjaźni. Mieli również możliwość praktycznego zastosowania umiejętności językowych.

 
Dla nas również stanowiła nie lada wyzwanie, bowiem nie tylko realizowaliśmy projekt, ale spoczywała na nas odpowiedzialność za koordynowanie pracy pozostałych szkół. Wymagało to utrzymywania bieżącego kontaktu ze szkołami, niejednokrotnie podejmowania szybkich decyzji. Jednak patrzą na efekty pracy, wspominając zaangażowanie i radość uczniów wiemy, ze było warto.

 

Czytaj więcej o: Socrates 2004-2007

Socrates 2000-2003

2016-07-18

W latach 2000-2003 nasze gimnazjum współpracowało ze szkołami z:
 - Loreto (Włochy)
 - Telsiai (Litwa)
 - El Prat de Llobregat (Hiszpania)

 

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Elżbieta Kaczmarek.

 

Oto garść faktów na temat tego projektu:

 

1.Wizyta studyjna w Loreto 18 – 20.09.2000

- dyskusja i planowanie szczegółów realizacji projektu w 1-szym roku
- warsztaty – „Systemy edukacyjne w krajach partnerskich”
- wizyty we włoskich szkołach, zapoznanie ze strukturą szkolnictwa włoskiego i metodami pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

2.Wizyta studyjna w Telsiai na Litwie 17 – 20.05.2001

- wymiana wszystkich produktów projektu zrealizowanych w ciągu roku
- warsztaty „Zajęcia pozalekcyjne w naszych szkołach”
- wizyta w szkole litewskiej, poznanie litewskiego systemu edukacyjnego oraz metod pracy z młodzieżą
- zaplanowanie wizyty w Polsce we wrześniu 2001r. dotyczącej planów realizacji projektu w 2-gim roku.

 

3. Wizyta robocza w Częstochowie 24-30.09.2001
- omówiono i uzgodniono szczegóły realizacji projektu w drugim roku jego trwania którego tematem są: „Wybitne umysły i indywidualności naszego narodu w ostatnim tysiącleciu”
- odbyło się spotkanie o charakterze warsztatów, na którym przedstawiciele szkół wymienili informacje i porównali zakres materiału dydaktycznego i treści nauczania wybranych przedmiotów (j. angielski, matematyka, biologia i geografia),oraz metody i techniki nauczania tych przedmiotów w poszczególnych szkołach partnerskich.
- goście zwiedzili szkołę, zapoznali się z jej strukturą i obejrzeli poszczególne pracownie
- młodzież Gimnazjum nr 13 przedstawiła program artystyczny, który zawierał elementy związane z kulturą i zwyczajami poszczególnych krajów partnerskich.
- odbyły się wycieczki w ramach których goście zwiedzili miasto, jego zabytki i okolice

 

4. Wizyta studyjna dyrektorów w El Prat de Llobregat (ES) w Hiszpanii w dniach 20-24.09.2002:
- omówienie i przygotowanie planu realizacji projektu w trzecim roku, którego tematem były „Mniejszości narodowe i inne kultury w moim kraju”
- zwiedzanie szkoły hiszpańskiej
- spotkanie warsztatowe (temat zostanie podany w późniejszym terminie)
- wymiana produktów i prac zrealizowanych w poprzednim roku

5. Końcowe spotkanie robocze i wizyta dyrektorów w Loreto (I) we Włoszech,10-14 maja 2003:
- podsumowanie i ocena projektu
- wizyta w szkole 
- warsztaty (temat zostanie podany w późniejszym terminie)
- wymiana prac i produktów zrealizowanych w ostatnim roku realizacji projektu

W wizycie w Loreto wzięli również udział uczniowie (4 z każdego kraju). Dzieci mieszkały u włoskich rodzin, brały udział w zajęciach szkolnych i dzieliły czas wolny z włoskimi partnerami.

 

Czytaj więcej o: Socrates 2000-2003