Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży: Polska - Niemcy – Ukraina 2017.

Celem programu jest poznanie kultur naszych europejskich sąsiadów oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się w językach niemieckim i angielskim. Młodzież z trzech krajów spotka się w Konstancji w dniach 11-18 marca, w Lwowie 2-9 września oraz w Częstochowie od 30 września do 7 października 2017 roku.
Tytuł projektu w tym roku : „ Życie w świecie bez granic?” określa , że naszym celem będzie nie tylko poznanie życia codziennego oraz szkoły kraju gospodarza ale również problem migracji ludności, jak młodzi imigranci czują się w naszej szkole, mieście, kraju? Oczywiście planujemy również wycieczki i zajęcia integracyjne.
Z Niemcami i Ukrainą współpracujemy od 2014 roku, w roku 2015 byliśmy w Konstancji w Niemczech a goście z Niemiec i Ukrainy byli w Częstochowie.
Obecnie składamy wniosek o dofinansowanie naszego programu do Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży.                                                                                                                       

                                                                                                                        Koordynator projektu:  Barbara Moroz